by orienteering

7. dec, 2020

TOMTEPRIS!!!

En perfekt julklapp till klubbens ungdomsverksamhet! Den engelska versionen är en väldigt bra kombination för både klubbens ungdomar och skolans elever att lära sig såväl orienteringens klurigheter som engelska språket samtidigt. Första upplagan är slutsåld men nu finns boken åter i lager.

Den tryckta boken säljs nu till ”tomtepris”: "Köp minst 2 st och betala bara för hälften"! 

(eller köp 6 st och betala för 3 st, köp 10 st och betala för 5 st osv)

Länken till den digitala versionen hittar du här: https://issuu.com/byorienteering/docs/cool_book_ages6-15_english_web_final

Vill du beställa böckerna så skickar du bara ett e-mail till mig (byorienteering@gmail.com), så har du böckerna inom några dagar. Exempel på tomtepris för olika tomtepaket:

 • Tomtepaket 2 st:  199 kr plus 139 kr (exp och frakt)
 • Tomtepaket 4 st:  398 kr plus 139 kr (exp och frakt)
 • Tomtepaket 6 st:  597 kr plus 169 kr (exp och frakt)
 • Tomtepaket 8 st:  796 kr plus 169 kr (exp och frakt)
 • Tomtepaket 10 st: 995 kr plus 199 kr (exp och frakt)

Tomtepriset gäller förstås bara fram till Julafton 2020!

Det är förstås väldigt kul att boken har uppskattats av så många människor från olika delar av världen. Boken innehåller många inspirerande övningar för att uppleva orientering som en rolig och stimulerande aktivitet. Innehållet i boken kan naturligtvis med fördel användas både i orienteringsklubbens ungdomsverksamhet och i skolans undervisning.

Jag hoppas att ännu fler lärare, instruktörer och ungdomstränare blir entusiastiska över att använda den här boken för att lära ungdomarna mer om hur man orientera både i känd och i okänd terräng.

Boken är hittills översatt till 19 språk. Under vintern kommer den också att finnas i tre varianter på tyska. De nationella orienteringsförbunden i Tyskland, Österrike och Schweiz har samarbetat med att översätta boken till tre olika tyska versioner. Dessutom hoppas vi att under maj månad lansera en ny kinesisk version av boken till skolorna i Kina.

 

Str8 First, en ny kompass för nybörjare och ungdomar

Under sommaren har Str8 tagit fram en ny kompass för ungdomsorientering. Den finns nu att köpa på Str8:s hemsida, www.str8compass.com. Klubbar och skolor kommer att erbjudas ett paketpris under vintern. Mer information om detta kommer senare.

 

“Santa price” of the book "Cool, Awesome and Educational"

A perfect Christmas present for youth activities in orienteering! The English version is a great combination for both the club's youngsters and the school's students to learn more about orienteering and the English languages at the same time, especially for the non-English speaking countries. The first edition is sold out, but now the book is back in stock. 

The hard copy is now available at "Santa price": "Buy at least 2 pcs and pay only for the half"! (or buy 6 pcs and pay for 3 pcs, buy 10 pcs and pay for 5 pcs, etc.) 

The link to the digital version can be found here: https://issuu.com/byorienteering/docs/cool_book_ages6-15_english_web_final

If you want to order the books, just send me an e-mail (byorienteering@gmail.com), and you will have the books within a few days. Examples of ”Santa prices” for different ”Santa packages” as follow:

 • Santa package 2 pcs:  19 EUR plus 13 EUR (admin and shipping)
 • Santa package 4 pcs:  38 EUR plus 13 EUR (admin and shipping)
 • Santa package 6 pcs:  57 EUR plus 16 EUR (admin and shipping)
 • Santa package 8 pcs:  76 EUR plus 16 EUR (admin and shipping)
 • Santa package 10 pcs:  95 EUR plus 19 EUR (admin and shipping)

Of course, the Santa price only applies until Christmas Eve 2020! 

It is incredibly fun that the book has been appreciated by so many from different parts of the world. The book contains many inspiring exercises to experience orienteering as a fun and stimulating activity. The content of the book can of course be used to advantage both in the orienteering club's youth activities and in the school's education. I hope that even more teachers, instructors and coaches will be enthusiastic about using this book to teach young people more about how to orientate in both known and unknown terrain. 

The book has so far been translated into 19 languages. During the winter, it will also be available in three version in German. The national orienteering federations in Germany, Austria and Switzerland have collaborated to translate the book into three different German versions. In addition, we hope to launch a new Chinese version of the book to schools in China in May 2021.

If you want to translate the book in another language, please let me know.

 

Str8 First, a new compass for beginners and youngsters

During the summer, Str8 has developed a new compass for youth orienteering. It's now available for purchase on Str8's website, www.str8compass.com. Clubs and schools will be offered a package deal during the winter. More information of this offer will come later.

 

Merry Christmas to all of you!!!

 

 

4. nov, 2020

The English version of "Cool, Awesome and Educational" is sold out! But don’t worry, the book will be reprinted. Clubs and schools can order the book again. 

The special offer still applies; Buy 3 and Pay for 2!

Please send your order by email to byorienteering@gmail.com.

Den engelska versionen av "Cool, Awesome and Educational" är slutsåld! Men var inte orolig, boken kommer att tryckas igen. Klubbar och skolor kan återigen beställa boken.

Fortfarande gäller specialerbjudandet; Köp 3 och betala för 2!

Vänligen gör din beställning genom att skicka ett mail till byorienteering@gmail.com.

 

 

30. mar, 2020

To get orienteering and navigation more fun, more attractive and more accessible I hope the book contains many inspirational exercises. I hope many teachers, instructors and youth coaches are delighted to use this book to teach the students in orienteering and navigation skills.
During this bitter coronavirus pandemic, we try to create both physical and theoretical activities that stimulate learning more about navigation and orienteering.

Order the book
You can purchase the book directly from me. You order it by e-mail: byorienteering@gmail.com

Special offer:
3 pcs: 378 SEK (€ 38)

All prices include VAT but excluding shipping

19. jan, 2020

Updated version of “Cool, Awesome and Educational”; Orienteering at school for ages 6-15

For two years ago I got a lot of requests from many people to put Part 1 and Part 2 together into one book. The 84-pages book has now extended to 88 pages with more exercises regarding Maze Orienteering but the biggest news is the new compass from Str8.

Together with Warren Key from Australia we have develop a new compass for beginners and students. The compass, “Str8 WOD” has both a rotatable compass house and the needle is surprisingly stable. The compass is therefore also useful for Sprint Orienteering, Ski Orienteering and MTB Orienteering.

I hope the book contains many inspirational exercises to make orienteering and navigation as a fun and interesting experience at school. I hope many teachers, instructors and youth coaches are delighted to use this book to teach the students in orienteering and navigation skills.

Order the book

You can purchase the book directly from me or through a number of retailers. You order it by mail, byorienteering@gmail.com, or through retailers’ websites.

 The prices as follow:

 • 1 pc: 199 SEK (€ 20)
 • 2-4 pcs: 189 SEK per pc (€ 19)
 • 5-9 pcs: 179 SEK per pc (€ 18)
 • more than 10 pcs: SEK 169 per pc (€ 17)

All prices include VAT but excluding shipping

Translation to another language

My previous books have really become a success. The books have currently been translated into 19 different languages and if you or any National Federation are interested in a translation of this new version please let me know.

The link to the web version is as follow:

https://issuu.com/byorienteering/docs/cool_book_ages6-15_english_web_final

Retailers in Sweden:

LäroMedia Bokhandel Örebro AB: www.laromedia.se

Letro Sport; www.letro.se

Orienteringsspecialisten; www.olspecialisten.com/sv/

 

 

 

 

 

15. okt, 2019

10MILA är en av världens största orienteringstävlingar och ett av Sveriges äldsta idrottsarrangemang, bara Vasaloppet och Finnkampen är äldre. Nästa år arrangeras 10MILA i Upplands Bro och vi håller som bäst på med förberedelserna. Mitt ansvarsområde är Marknad och Försäljning!

Det finns en klar och tydlig policy att 10MILA ska vara ett miljövänligt och hållbart arrangemang. Vi vill därför samarbeta med olika organisationer och företag för att visa att det går att genomföra stora event klimatvänligt. Vi vill också gå i bräschen för nya lösningar inom olika områden. 

Tillsammans med företag och organisationer skapar vi förutsättningar för en hållbar lösning. T ex alla sopor på tävlingen källsorteras och återvinns via återvinningsstationen i Högbytorp till el och värme för tävlingens genomförande.

Det skulle vara både roligt och givande om vi också kan hitta fler win-win samarbete mellan 10MILA och miljöinriktade företag och organisationer.

Är ni intresserade av mer information om 10MILA som partner? Kontakta Göran Andersson, byorienteering@gmail.com eller på telefon 070-601 53 26, så skickar jag mer information via email.

Läs mer om 10MILA i följande presentation: https://issuu.com/byorienteering/docs/10mila_presentation_20191013